Το τέλος της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου είναι σημείο σταθμός για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Είναι τα χρόνια της παιδικής ηλικίας που πάντα μένουν χαραγμένα στη μνήμη.  

Οι τελευταίες 2 χρονιές λόγω του covid19, ήταν πρωτόγνωρες για όλους μας. Μαθητες, δάσκαλοι αλλά και γονείς κατάφεραν  να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες συνθήκες μάθησης κι αυτό αποτέλεσε εμπνευση. Μία από τις μαθήτριες του τμήματος σχεδίασε όλους τους συμμαθητές να κάνουν εξ αποστάσεως μάθημα. Με λίγη βοήθεια από τη μαμά στα τεχνικά θέματα, τα σκίτσα τυπώθηκαν σε Τ-SHIRT το οπόιο δόθηκε σαν δωράκι σε όλα τα παιδιά.   

Ευχομαστε ότι καλύτερο στους νέους μαθητές του γυμνασίου και ευχόμαστε να ξεπερνούν πάντα κάθε δυσκολία, να βρούν τον δρόμο τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.