Ζωγραφική σε Γυαλί.

1. Επιλέγουμε ένα θέμα που μας αρέσει  (μπορεί να είναι κάποια φωτογραφία ή εκτύπωση από τον υπολογιστή μας) 2. Το κολλάμε στην πίσω πλευρά του γυαλιού και ξεκινάμε να το αντιγράφουμε με ένα ανεξίτηλο μαρκαδοράκι (μπορούμε να εκτυπώσουμε το θέμα αντίστροφα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να έχει την ίδια φορά με αυτή του θέματος της …

Ζωγραφική σε Γυαλί. Read More »